Continuïteit en kwaliteit


Voor uw koeriersdiensten zoekt u een betrouwbaar bedrijf, waar uw wensen precies en snel worden uitgevoerd. En het moet natuurlijk ook nog eens goedkoop zijn en ten alle tijden beschikbaar. Wij verzorgen al uw logistieke opdrachten met de grootste zorg, zowel nationaal als inter-nationaal. Alles wordt voor u geregeld, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken en ervan verzekerd ben dat uw transport op de juiste tijd op de juiste plaats arriveert.

Waarom Continue Logistics


Efficiënt, duurzaam en pijlsnel. Onze transportoplossingen resulteren in een hoger rendement en een betere concurrentiepositie van onze opdrachtgevers. We bieden onderscheidende oplossingen door onze specialisatie in verschillende product-marktcombinaties en onze specifieke marktkennis.

Diensten


Kwaliteit


Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu vormen een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur en onze dienstverlening. We voelen ons verplicht maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We hebben ons ten doel gesteld om onze kwaliteit-, gezondheid-, veiligheid- en milieudoelstellingen continu te verbeteren. Dat doen we op alle niveaus binnen onze organisatie. In relatie tot onze medewerkers voelen we ons als management verantwoordelijk om zorg te dragen voor kennisoverdracht op dit gebied. Dit stelt ons in staat om onze bedrijfsvoering te optimaliseren en betrokkenheid te creëren bij onze medewerkers. Door interne en externe audits bewaken wij onze bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.

Strategie & Missie


Continue Logistics behoort als middelgrote transportorganisatie tot dé Nederlandse transportspecialisten met Europa als werkterrein. Continue Logistics richt zich specifiek op een aantal deelgebieden. Kortom, we doen waar we goed in zijn: transport en distributie. Door het aanbieden van efficiënte, effectieve en concurrerende transportoplossingen slagen we er in onze marktpositie voortdurend te verstevigen en uit te breiden. Uitgangspunten daarbij zijn: slagvaardig handelen en een duidelijke focus op onze kernactiviteiten. Hiermee onderscheiden we ons van andere multinationale netwerkdienstverleners.